Open Mobile Menu

PRIJETNJE

Da bi se osigurala budućnost Monachus monachus u istočnom dijelu Jadranskog mora, prije svega, potrebno je identifikovati i procjeniti prijetnje s kojima se vrsta susreće kako bi se mogle sprovesti odgovarajuće mjere ublažavanja i očuvanja. Mišljenje stručnjaka je da su sljedeći faktori (često međusobno povezani) glavne prijetnje za sredozemnu medvjedicu:

NAJMJERNO UBIJANJE

Prema podacima sa nalaza autopsija koje su izvršene u proteklih 25 godina u Grčkoj, namjerno ubijanje je najčešći uzrok smrti sredozemnih medvjedica. Namjerno ubijanje može predstavljati više od 50% zabilježenih smrtnih slučajeva odraslih jedinki.

SLUČAJNO UTAPANJE

Utapanje kao posljedica slučajnog upletanja u ribolovnu opremu ozbiljna je prijetnja sredozemnoj medvjedici. One se najčešće zapletu u ribolovne mreže. Slučajno utapanje može predstavljati više od 46% zabilježenih smrtnih slučajeva odraslih jedinki sredozemne medvjedice.

IZLOV RIBE

Prekomjerni ribolov može predstavljati ozbiljnu prijetnju opstanku sredozemne medvjedice. Prekomjerno iskorištavanje morskih resursa može dovesti do oskudice u hrani, što zauzvrat može negativno uticati na stopu reprodukcije, preživljavanja mladunaca i mladih jedinki, te na kraju na održivost cijele populacije.

ZAGAĐENJE

Prema posljednjim naučnim informacijama, povećan nivo tragova zagađenja u tkivu sredozemnih medvjedica u Grčkoj može predstavljati značajnu prijetnju opstanku vrste.

DEGRADACIJA I UNIŠTAVANJE STANIŠTA

Pojačana ljudska aktivnost u obalnim područjima dovela je do postepene degradacije pogodnih staništa sredozemne medvjedice. Ova prijetnja je faktor već nekoliko vijekova, zbog čega vrsta mijenja svoje izvorno ponašanje, odnosno prestala je da izlazi na otvorene plaže i prisiljena je na skrivanje i zauzimanje morskih pećina. To je negativno uticalo na ukupne šanse za preživljavanje vrste.

PRIRODNI DOGAĐAJI

Slučajevi masovnog odumiranja uzrokovani virusom ili biotoksinom, poput onoga koji se desio u regiji Cabo Blanco 1997. godine, hronični su rizik koji prijeti opstanku vrste u Grčkoj, pogotovo jer je brojnost populacije na prilično niskom nivou. Jedno masovno odumiranje kao posljedica epidemije, biotoksina ili ekstremnih vremenskih pojava moglo bi imati pogubni uticaj na preostale populacije.