Open Mobile Menu

DISTRIBUCIJA VRSTE

U prošlosti su sredozemne medvjedice živjele duž obala Crnog mora, preko cijelog Sredozemnog mora, na atlantskim ostrvima Madeira, Azori i rt Verde. Uz sjeverozapadnu obalu Afrike vrsta je živjela od Maroka na sjeveru sve do Senegala i Gambije na jugu. Sistemsko izlovljavanje i progon vrste tokom proteklih vjekova smatraju se za glavni razlog dramatičnog opadanja brojnosti sredozemne medvjedice. Intenzivna ubijanja jedinki u toku posljednja dva vijeka, dovela su do istrebljenja u Crnom moru i u većini mediteranskih zemalja (uključujući gotovo sve zemlje u južnom mediteranskom slivu, kao i Španiju, Francusku i Italiju u sjevernom mediteranskom slivu).

Danas je rasprostranjenost vrste značajno smanjena, tako da se sredozemna medvjedica može naći samo u četiri izolovane, odvojene populacije:

  • Mala populacija od oko 40 jedinki u arhipelagu Madeira u Atlantskom okeanu.
  • Kolonija od oko 220 jedinki na atlantskoj obali sjeverozapada Afrike, na poluostrvu Cabo Blanco. Do 1997. godine došlo je do masovnog umiranja koje je smanjilo brojnost populacije za dvije trećine, a kolonija se tek djelimično oporavila.
  • Mala populacija, možda manje od10 jedinki, duž marokanske i alžirske obale Sredozemlja. Međutim, nedostatak sistemskog monitoringa i sprovođenja mjera zaštite na tom području čini opstanak ove male populacije neizvjesnom.
  • Najveći broj tuljana može se naći u istočnom mediteranskom slivu, uglavnom u Jonskom i Egejskom moru u Grčkoj i duž mediteranske obale Turske.

Nedavno su u Izraelu, Libiji, na Kipru, u Hrvatskoj, Albaniji, Crnoj Gori i Italiji zabilježena opažanja jedinki sredozemne medvjedice. Ovo je znak koji daje nadu da će se vrsta moći vratiti u područja koja je ranije naseljavala.