Open Mobile Menu

PROJEKT

Pozadina

Sredozemna medvjedica (Monachus monachus) je jedna od neprepoznatljivijih vrsta Sredozemnog mora, ali je jedan od najugroženijih morskih sisavaca na zemlji, te se kao ugrožena vrsta nalazi na IUCN-ovom Crvenom popisu (2015.). Progon kroz stoljeća je doveo do nestanka medvjedice iz najvećeg dijela njenog areala. Stanište za podizanje mladunaca i odmor (npr. morske špilje) je ugroženo od strane ljudskih aktivnosti kao što su razvoj turizma i urbanizacija koji rezultiraju opadanjem kvalitete staništa, njegovim uništenjem i fragmentacijom. Ovo prisiljava vrstu da naseljava morske špilje koje nisu pogodne za razmnožavanje što dovodi do smanjenja stope preživljavanja mladih. Namjerno ubijanje od strane ribara i utapanje kao posljedica slučajnog zaplitanja u ribarske alate su dodatni problem. Ove prijetnje guraju sredozemnu medvjedicu na rub istrebljenja te je jako potrebna efektivna zaštita i provedba mjera upravljanja. Stanište vrste isto mora biti identificirano i zaštićeno, a ljudi informirani i senzibilizirani.

Grčka, sa više od 16 000 kilometara obale, medvjedici nudi idealno stanište. Tu je preživjela mala populacija koja je sada u procesu oporavka i širenja zahvaljujući godinama zaštite. Kako bi se osigurao dugoročan opstanak ove životinje i njenog staništa moramo ići dalje kako bi pomogli vrsti u njenom širenju i građenju zdrave populacije. Na obalama sjeverno od Grčke – Albanija, Crna Gora i Hrvatska – medvjedice su opažene najčešće samo sporadično, ali je samo stvar vremena kad će životinje ponovo otkrivati i vraćati se u ovaj dio svog nekadašnjeg areala… Nažalost, intenzivno korištenje od strane ljudi je dramatično promijenilo lice obalnog predjela u dugom periodu odsutnosti medvjedica. Identificiranje i efikasna zaštita zadnjih preostalih povoljnih staništa za sredozemnu medvjedicu je od velike važnosti za sveukupni opstanak vrste te je to jedan od glavnih konverzacijski prioriteta. Podizanje svijesti o sredozemnim medvjedicama, njihovoj ekologiji i specifičnim potrebama zaštite također je od ključne važnosti. Suradnja između zaštitara prirode, stanovnika obalnog područja, turističkih djelatnika i ribara je nezamjenjiva te nemjerljive vrijednosti za zaštitu vrste.

Projekt

The Eastern Adriatic Monk Seal Project (Projekt Sredozemna Medvjedica u Istočnom Jadranu) je razvijen kako bi se suočio s izazovima za stvaranje uvjeta koji omogućuju povratak medvjedice u Istočni Jadran.

Projekt je počeo u travnju 2017. s podrškom njemačke organizacije EuroNatur Foundation grčkoj organizaciji Hellenic Society for the Study and Protection of Monk Seal (MOm) u provedbi obalnog istraživanja oko otoka Krfa u sjevernom Jonskom moru kao i obližnjim malim otocima i obali. Po prvi put, cjelokupni konverzacijski status sredozemne medvjedice je istražen u ovom području. Sjever Jonskog mora je važan jer se može smatrati kao izvorna populacija za repopulaciju Jadrana s kojim graniči na sjeveru, a rezultati istraživanja su potvrdili da postoji potencijal za širenje medvjedice na sjever.

Zbog toga, u sljedećoj fazi projekta, fokus se prebacio na obale Albanije, Crne Gore i Hrvatske. Kao prvi korak, projektni tim je proširen kroz suradnju s nacionalnim nevladinim organizacijama (NVO) u svakoj od tri države.

Udružene, broje aktivnosti su sada provedene da olakšaju i promoviraju prirodan povratak medvjedica u svoje prijašnje područje rasprostranjenosti.

Podizanje lokalnih kapaciterta

U suradnji sa stručnjacima za sredozemnu medvjedicu iz Grčke, lokalne NVO sakupljaju iskustvo i znanje za implementiranje mjera za dugoročnu zaštitu morskih špilja i sredozemnih medvjedica na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Također, širenje sredozemne medvjedice u projektnom području može biti profesionalno praćeno od početka. Ovo priprema teren za reintrodukciju medvjedica i stvara najbolje moguće uvjete za njihovu dugoročnu zaštitu.

Uspostavljanje Hrvatske Mreže za Sredozemnu Medvjedicu

Uspostavljanje mreža za dojavu opažanja medvjedica je jedan od najvažnijih aspekata projekta. Ciljevi su da se informira o sredozemnoj medvjedici – od strane projektnog tima – kako bi se pribavile informacije ako je medvjedica opažena ili pronađena. Bilo tko može postati član mreže, bilo ako žive na obali, rade kao ribari ili su jednostavno zainteresirani za vrstu. Koncept je baziran na grčkoj varijanti mreže koja osnovana 1991. i koja se pokazala kao vrijedan izvor informacija o opažanjima medvjedica, uključujući i dojave o napuštenim mladuncima i ozlijeđenim životinjama kojima je potrebna ljudska pomoć. Sve države koje sudjeluju u projektu imaju sličan koncept nacionalnih mreža, ali Hrvatska mreža za sredozemnu medvjedicu služi kao potpora za osnaživanje i promociju već postojećeg Protokol za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja kojeg koristi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Za više informacijama o nacionalnim mrežama vas molimo da nas kontaktirate putem email-a.

Educiranje i informiranje

Upoznavanje dionika i informiranje istih o važnosti njihove potpore za uspješnost konverzacijskih napora je glavni aspekt projekta. Isto tako, projekt predviđa raznolika info događanja, posebno za ciljne skupine kao što su lokalno stanovništvo, turistički djelatnici, ribari i ronioci.

Identifikacija odgovarajućeg staništa

Prvi korak za zaštitu preostalih odgovarajućih morskih špilja za odmor i podizanje mladih (EU prioritetni stanišni tip 8330) je pronalazak gdje se nalaze ta ključna staništa. Kako bi se to napravilo, obale su monitorirane putem daljinskog istraživanja i procjena na licu mjesta. Sljedeći korak je evaluacija statusa zaštite i potencijalne prijetnje u odgovarajućim špiljama. Na temelju ovih procjena napraviti će se i lista preporuka za mjere zaštite kritičnih staništa.

Stvaranje akcijskog plana za očuvanje vrste u zaštićenim područjima

Na temelju rezultata terenskog rada, znanja o ljudskim stavovima i regulatornim okvirima obalnih država sastavit će se nacrt akcijskog plana za očuvanje sredozemne medvjedice i njenih staništa na području istočnog Jadrana.

Kao dodatak, prijetnje i izazovi koji mogu ometati vrstu u njenom širenju i re-kolonizaciji su identificirani kako bi ukazali pravi put za istraživačke i konverzacijske aktivnosti u istočnom Jadranu.

Gdje želimo biti na kraju projekta…

Do kraja trogodišnjeg projekta status populacije sredozemne medvjedice u istočnom Jadranu će biti poznat te odgovarajuća staništa za podizanje mladih i odmor će biti kartirana. Nacrti preporuka za konverzacijske mjere će biti pripremljeni i nacionalne NVO će posjedovati kapacitete za implementaciju monitoringa vrste i staništa kao i dotičnih mjera očuvanja uz potporu stručnjaka.
… i dalje:
S dobrim uvidom u situaciju, probleme i izazove koje treba savladati kako bi se omogućio rast zdrave populacije medvjedica u Jadranu, nadamo se da će se projekt nastaviti u 2021. i da će preporuke za očuvanje biti dalje implementirane.

SUDIONICI