Open Mobile Menu

DISTRIBUCIJA

U prošlosti je sredozemna medvjedica živjela duž obale Crnog mora, kroz cijelo Sredozemlje, na Atlantskim otocima Madeire, Azorima i Cape Verde. Duž sjeverozapadne obale Afrike, vrsta je živjela od Maroka na sjeveru sve do današnjeg Senegala i Gambije na jugu. Sustavni lov i progon medvjedice kroz zadnjih nekoliko stoljeća se pokazao kao glavni razlog dramatičnog opadanja njene brojnosti. Intenzivno ubijanje koje se odvijalo zadnjih dvjesto godina ju je dovelo do izumiranja u Crnom moru i u većini zemalja Sredozemlja (uključujući gotovo sve zemlje juga sredozemnog bazena kao i Španjolsku, Francusku i Italiju na sjeveru).

Danas je originalna rasprostranjenost vrste značajno smanjena i sredozemna medvjedica se može naći samo u 4 izolirane, odvojene populacije:

  • Mala populacija od otprilike 40 jedinki na Madeira otočju u Atlantskom oceanu.
  • Kolonija od otprilike 220 jedinki na atlantskoj obali sjeverozapadne Afrike na poluotoku Cabo Blanco. Masovno izumiranje koje se dogodilo 1997. je reduciralo populaciju za dvije trećine ali se kolonija djelomično oporavila.
  • Mala populacija od možda manje od 10 jedinki duž marokanske i alžirske obale Atlantika. Međutim, nedostatak sustavnog monitoringa i konverzacijskih aktivnosti u tom području čini opstanak populacije neizvjesnim.
  • Najveći broj medvjedica se može naći u istočnom sredozemnom bazenu, posebno u Jonskom i Egejskom moru u Grčkoj i duž sredozemne obale Turske.

Nedavno su opažanja jedinki sredozemne medvjedice bila zabilježena u Izraelu, Libiji, Cipru, Hrvatskoj, Albaniji, Crnoj Gori i Italiji. Ovo je obećavajući znak da će vrsta biti u stanju vratiti se na svoja najstarija područja rasprostranjenosti.