Open Mobile Menu

PRIJETNJE

Kako bi se osigurala budućnost vrste Monachus monachus u istočnom dijelu Jadranskog mora, prijetnje s kojima se suočava vrsta trebaju biti identificirane i ocijenjene kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće mitigacijske i konverzacijske mjere. Konsenzus stručnih mišljenja drži da sljedeći faktori (često međusobno povezani) predstavljaju najveće prijetnje za sredozemne medvjedice:

NAMJERNO UBIJANJE

Prema nekropsijama provedenim u zadnjih 25 godina u Grčkoj, namjerno ubijanje je najčešći uzrok smrti sredozemnih medvjedica.Ovome se može prepisati više od 50% zabilježenih smrti odraslih jedinki.

SLUČAJNO UTPANJE

Utapanje kao posljedica slučajnog zaplitanja u ribolovne alate je ozbiljna prijetnja za sredozemnu medvjedicu. Jedinke se zapetljaju u stajaće alate obalnih ribara. Slučajno utapanje uzrokuje više od 46% zabilježenih smrti sub-adultnih medvjedica.

PRELOV

Pelov može predstavljati ozbiljnu prijetnju preživljavanju sredozemne medvjedice jer prevelika eksploatacija morskih resursa može dovesti do nestašice hrane, koja može negativno utjecati na reprodukciju vrste, stopu preživljavanja mladih i juvenilnih jedinki te na kraju i održivost čitave populacije.

ONEČIŠĆENJE

Prema novijim znanstvenim podatcima, povećano onečišćenje zabilježeno u tkivima sredozemnih medvjedica iz Grčke može predstavljati značajnu prijetnju u opstanku vrste.

DEGRADACIJA I UNIŠTENJE STANIŠTA

Povećana ljudska aktivnost u obalnom području je dovela do postepene degradacije odgovarajućih staništa sredozemne medvjedice. Ova prijetnja je faktor već nekoliko stoljeća te je dovela vrstu do toga da promijeni svoje izvorno ponašanje da izlazi na otvorene plaže te ju je prisilila da se skriva i zauzima marginalna staništa. (npr. morske špilje).Ovo općenito ima negativan utjecaj na opstanak vrste.

PRIRODNE POJAVE

Pojave masovnog odumiranja kao posljedica virusa ili biotoksinakao ono koje je dogodilo u regiji Cabo Blanco 1997 su stalni rizici koji prijete opstanku sredozemne medvjedice u Grčkoj, posebno otkad je brojnost populacije tako niska. Jedno veliko odumiranje zbog bolesti, biotoksina ili ekstremnih vremenskih uvjeta može imati razorne posljedice za povratak medvjedice.